Meniu

Renunțarea și rezilierea contractului de asigurare

Renunțarea și rezilierea contractului de asigurare

După achiziționarea asigurării, puteți notifica rezilierea în orice moment. Vă aducem la cunoștiință câteva reguli bine de știut, dacă veți dori să reziliați contractul:

  1. În cazul în care contractul este încheiat pe o perioadă mai mare de 6 luni, titularul asigurării are dreptul de a renunța la obligațiile contractuale în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, iar în cazul în care titularul asigurării este un antreprenor, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului.
  2. Indiferent de perioada pentru care a fost stabilit contractul, titularul asigurării are dreptul să renunțe în orice moment înainte de a începe perioada de acoperire a asigurării.
  3. Titularul asigurării are dreptul de a rezilia contractul printr-o notificare comunicată, cu efect la sfârșitul lunii calendaristice, în care a avut loc transmiterea acesteia.
  4. Renunțarea și rezilierea contractului nu absolvă titularul asigurării de obligația de a plăti prima pentru perioada în care asiguratorul a acordat acoperire.
  5. În cazul în care titularul asigurării dorește să anuleze sau să rezilieze contractul și să solicite rambursarea primei, acestuia îi revine obligația de a furniza asiguratorului certificatul original împreună cu notificarea de renunțare sau reziliere a contractului și, în cazul renunțării sau rezilierii contractului a cărei perioadă de acoperire a început, titularul asigurării are obligația de a prezenta o declarație cu privire la faptul dacă a avut loc vreun eveniment acoperit de reglementările contractuale ale asigurării.   
  6. Data renunțării la contract este considerată data primirii de către asigurator a notificării de renunțare.
  7. În cazul încetării reglementărilor asigurării pentru o perioadă în care acoperirea asigurării nu a fost folosită, titularul asigurării are dreptul la restituirea primei plătite.
  8. În cazul renunțării la contract, valoarea rambursabilă a primei se calculează începând cu data primirii de către asigurator a notificării de renunțare.
  9. Renunțarea sau rezilierea contractului se realizează în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Sfaturile și recomandările incluse în acest articol au caracter informativ și ajutător și nu pot constitui referință pentru reclamații împotriva eSky.ro.

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol? Da | Nu
Consider că acest articol:
Vă mulțumim pentru feedback!