Meniu

TERMENI ȘI CONDIȚII eSky

 1. INFORMAȚII GENERALE DESPRE COMPANIE

  • SC eSky Travel Search SRL (denumită în continuare Compania, eSky sau eSky Travel Search) este o persoană juridică înființată potrivit legislației române
  • Nr de înregistrare la Registrul comerțului: J40/10406/2009
  • Codul fiscal: RO26130195
  • Sediul în Bucureşti, Calea Griviței 84-98 si 100-102, Cladirea de birouri The Mark, et. 3, Bucuresti, sector 1, cod postal 010735.
  • Capitalul social eSky este de 200 000 RON
  • Conturi bancare:
   Banca Comercială Română (BCR) sucursala Unirea, Bucureşti
   RO07RNCB0082138090800001 (pentru tranzacţii în LEI)
   RO77RNCB0082138090800002 (pentru tranzacţii în EUR)
  • Numărul licenței eliberate de Ministerul Turismului: 1870 din 14.05.2019
  • Brevete de turism (pers. fizice, dacă există) 25474/13.07.2018
  • Poliță asigurare: Seria I nr 56326, valabilă de la 04.04.2022 până la 03.04..2023 ora 24:00
 1. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE – www.eSky.ro

  1. Preambul

   1. Vizitarea site-ului www.eSky.ro și utilizarea Sistemului de rezervări de bilete de avion implică acceptarea Termenilor și Condițiilor detaliate mai jos.
   2. Operatorul Sistemului pentru Rezervari de Bilete de Avion din cadrul www.eSky.ro este societatea eSky pl S.A., cu sediul in Katowice (40-265), str. Murckowska, nr. 14A, Polonia, reprezentată de către SC eSky Travel Search SRL.
   3. Pentru a folosi Sistemul pentru Rezervări de Bilete de Avion, vor trebui acceptate, implicit, toate condiţiile descrise în cele ce urmează, indiferent dacă Utilizatorul apelează la serviciile Companiei prin mijloace electronice (pe site sau prin intermediul aplicației eSky pentru smartphone) sau telefonic. Acceptarea lor reprezintă expresia voinţei personale şi constituie o obligaţie legală între Utilizator şi eSky Travel Search SRL.
   4. Utilizatorul are dreptul să copieze ori să folosească, fără obligaţii faţă de eSky Travel Search SRL, conţinutul scris de mai jos.
   5. Compania își rezervă dreptul de a face modificari ale acestor termeni și conditii de utilizare, precum si orice alte modificari asupra site-ului www.eSky.ro, fără vreo notificare prealabila. Accesând pagina destinată termenilor și condițiilor, utilizatorul va putea citi intotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi.
   6. Neacceptarea acestor termeni și condiții atrage obligația Utilizatorilor de a înceta accesarea site-ului www.eSky.ro, a aplicației eSky și de a înceta folosirea Sistemului pentru rezervări de Bilete de Avion.
   7. Prevederile Contractului cadru de comercializare a produselor turistice, din Ordinul nr. 1387/2015, cat si prevederile din OG 2/2018, sunt inserate și fac parte integrantă din termenii și condițiile de mai jos.
  2. Definiții

   1. Compania - SC eSky Travel Search SRL, cu datele de identificare arătate în informațiile generale ale companiei.
   2. Utilizatorul - orice persoană care foloseşte Sistemul pentru Rezervări de Bilete de Avion atât telefonic, cât şi prin mijloace electronice. Utilizatorul va putea fi definit şi ca Beneficiar sau Client.
   3. Termenii şi condiţiile eSky.ro - totalitatea prevederilor legale ce au în vedere desfășurarea relației comerciale între Companie și Utilizator, inclusiv cele cu privire la contractul cadru de comercializare a produselor turistice, drepturile consumatorilor, comerțul electronic, contractele la distanță, protecția datelor, clauzele abuzive.
   4. Sistemul pentru Rezervări de Bilete de Avion sau (Sistemul) - software ce îi permite Utilizatorului să caute curse interne (pe teritoriul României) sau internaţionale între oricare două oraşe şi, de asemenea, să estimeze costurile aferente, respectiv să cumpere biletele de avion.
  3. Drepturile și obligațiile părților

   1. Utilizatorul:
    • Confirmă că are întreaga putere legală sau că este capabil să îşi asume obligaţii legale, având în vedere că prin acceptarea acestor Termeni şi Condiţii, Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate financiară cu privire la utilizarea Sistemului.
    • Se angajează să folosească Sistemul exclusiv pentru rezervarea sau cumpărarea de bilete în condiţii legale, evitând orice acţiune rău intenţionată menită să îi aducă (Utilizatorului) foloase necuvenite.
    • Nu va face rezervări folosind identităţi false sau plăți pentru aceste rezervări cu carduri de credit pentru care nu deţine acceptul titularului de a le folosi.
   2. Compania:
    • Se angajează să ofere servicii la cele mai înalte standarde tuturor Clienţilor ce apelează la serviciile sale, fie prin intermediul site-ului www.eSky.ro, aplicației eSky, fie prin intermediul Departamentului Serviciu Clienţi.
    • Va face tot posibilul pentru a remedia eventualele defectiuni survenite in cadrul Sistemului in cel mai scurt timp.
    • Va reprezenta Utilizatorul în relaţia cu liniile aeriene; totuşi, Utilizatorul va putea contacta direct linia aeriană în vederea rezolvării cerinţelor sale, înţelegând că soluţia adoptată este răspunderea sa şi nu implică în niciun fel Compania.
    • Va respecta obligația de informare a Utilizatorului, prin publicarea prezentelor termeni și condiții pe site-ul www.eSky.ro.
  4. Limitarea răspunderii

   1. eSky Travel Search SRL menționează că utilizarea Sistemului se face exclusiv pe cheltuiala și riscul Utilizatorului. Compania nu garantează că folosirea Sistemului va fi lipsită de erori la fel cum nu garantează nici că rezultatele căutării vor îndeplini cerințele Utilizatorului în ceea ce privește conținutul, precizia și utilitatea informațiilor returnate.
   2. De asemenea, responsabilitatea privind corectitudinea și acuratețea datelor pasagerilor, datelor de contact, cărților de credit sau a datelor de facturare utilizate în efectuarea unei rezervări îi revine în totalitate Utilizatorului, Compania neputând fi trasă la răspundere în cazul în care Utilizatorului i se aduce un prejudiciu ca urmare a nerespectării acestei prevederi.
   3. Compania nu este direct răspunzătoare și nu i se pot pretinde despăgubiri în cazul refuzului la îmbarcare pe fondul neprezentării la timp la zbor, conform regulamentelor în vigoare (120 minute în cazul zborurilor externe și 90 minute în cazul zborurilor interne) sau a unor probleme legate de documentele personale (depășirea valabilității documentului de identitate, lipsa vizei de intrare în țara de destinație sau de escală, pașaport cu interdicție, viză falsă, lipsa declarațiilor notariale și/sau a cazierului în cazul însoțirii de minori etc), responsabilitățile cu privire la obținerea informațiilor referitoare la documentele necesare pentru formalitățile de călătorie precum și a deținerii respectivelor documente la momentul zborului revenindu-i în exclusivitate pasagerului.
   4. Unele Linii Aeriene pot cere informații suplimentare cu privire la pasager (API) sau înregistrarea pasagerului (check-in) cu 15 zile până la 8 ore înainte de zbor, nerespectarea acestor proceduri putând atrage penalizări din partea liniilor aeriene respective refuzul la îmbarcare. eSky Travel Search va lua toate măsurile pentru a informa pasagerul cu privire la aceste proceduri, atât înainte de confirmarea biletului cât și ulterior confirmării, punându-i la dispoziție mijloacele necesare pentru completarea formularelor cu informații suplimentare,și nu poate fi trasă la răspundere în cazul în care pasagerul nu completează informațiile personale corect și în timp util.
   5. Anumite tarife disponibile în sistemul de rezervare www.eSky.ro sunt supuse anumitor condiții speciale de rezervare și emitere. Această regulă se aplică în special biletelor de avion ce trebuie rezervate și achitate cu cel puțin 7 și 14 zile în avans (advanced purchase) sau celor cu emitere obligatorie în termen de maximum 24 de ore sau chiar în ziua efectuării rezervării (instant purchase). Nerespectarea acestor condiții de rezervare poate influența tariful final al biletului. În astfel de condiții, eSky Travel Search SRL își rezervă dreptul de a anula rezervarea înainte de data plecării și nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea termenului de emitere dat de Liniile Aeriene, motivat prin depașirea termenului de cumpărare a biletului specificat în condițiile tarifare.
   6. Compania nu este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract în următoarelor cazuri:
    • când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează Utilizatorului;
    • când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Compania, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Compania nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
    • când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.
   7. Potrivit Legii nr. 248/2005 referitoare la libera circulație a cetățenilor români în străinătate, cetățenii români sub 18 ani pot călători în străinătate numai însoțiți de către ambii părinți sau de către un singur părinte/adult, și având asupra lor documentele necesare (carte de identitate sau pașaport, declarație notarială din partea părintelui ce nu va efectua călătoria, precum și cazierul judiciar la adultului însoțitor, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinți). eSky Travel Search va lua toate măsurile pentru a informa pasagerul cu privire la aceste proceduri pe website-ul propriu și/sau telefonic, dar nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele prejudicii care pot apărea din cauza nerespectării de către utilizator a legislației în vigoare în ceea ce privește călătoria minorilor.
  5. Proprietatea intelectuală

   1. Intregul continut al site-ului www.eSky.ro, incluzand texte, imagini, grafice, butoane, elemente de grafica web, scripturi si orice alte date, este proprietatea Companiei sau a furnizorilor sai si este protejat conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala.
   2. Folosirea, fara acordul scris, a oricaror elemente de pe site-ul www.eSky.ro sau a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.
   3. Pentru a raporta probleme privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, vă rugăm să ne trimiteţi un email la adresa: contact@esky.ro.
  6. Protecția consumatorilor

   1. Compania înțelege să respecte dispozițiile legale în materia protecției consumatorilor și să nu încalce, în desfășurarea activității comerciale, niciun drept prevăzut de legislația din domeniul protecției consumatorilor.
   2. Pentru reclamații, Utilizatorul va putea accesa https://reclamatii.anpc.ro/
  7. Cookies

   1. Cookies sunt fişiere de dimensiuni mici stocate pe computerul dumneavoatră în momentul în care vizitaţi eSky. Computerul dumneavoastră recunoaşte şi acceptă automat aceste fişiere. Informaţia colectată de cookie este stocată pe server şi va fi folosită de fiecare dată când Utilizatorul va accesa eSky. Cookies înmagazinează informaţii comerciale şi de marketing. Aceste fişiere sunt utilizate pentru diferite funcţii: interacţiunea dintre Utilizator şi website mai rapidă, completarea automată a formularelor, păstrarea produselor în coşul de cumpărături, înregistrarea preferinţelor Utilizatorului, autentificare şi securitate.
   2. Fişierele de tip Cookie nu sunt periculoase şi nu trebuie tratate de Utilizator precum un virus ce poate dăuna computerului. Browser-ul utilizat permite setarea şi limitarea colectării de fişiere Cookie pe hard disk.
   3. Deşi este stocat pe hard disk, un Cookie nu poate citi şi transmite proprietarului site-ului alte informaţii salvate pe hard disk. Un cookie conţine doar informaţii colectate la accesarea unei pagini www.
  8. Reclamaţii

   1. Plângerile cu privire la efectuarea unei rezervări sau achiziţionarea unui bilet de avion trebuie trimise în termen de 7 zile de la data achiziţionării serviciului, fie în scris pe adresa biroului eSky Travel Search SRL, Calea Griviței 84-98 si 100-102, Cladirea de birouri The Mark, et 3, Bucuresti, sector 1, cod postal 010735 sau prin intermediul formularului de reclamații online disponibil aici. Plângerile cu privire la incidentele legate de zbor trebuie trimise în termen de maximum 7 zile de la efectuarea zborului, însoţite de documentele doveditoare, în caz contrar eSky Travel Search SRL nemaiputând garanta înregistrarea reclamaţiei pasagerului de către linia aeriană.
   2. eSky Travel Search va confirma Clientului acceptarea reclamaţiei şi îl va informa pe acesta în legatură cu termenul necesar investigării reclamaţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia. Termenul pentru soluţionarea unei reclamaţii este de maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea acesteia.
  9. Dispoziții finale

   1. Compania poate aduce modificari termenilor si conditiilor de utilizare, fara a anunta acest lucru anterior in continutul site-ului. Revine obligația Utilizatorilor sa recitească termenii si conditiile de utilizare de fiecare dată cand accesează sau utilizează site-ul www.eSky.ro. Utilizarea site-ului ulterior modificarii acestor termeni constituie acceptarea termenilor si conditiilor modificate.
   2. Termenii și condițiile Companiei sunt in conformitate cu legislatia romana in vigoare. Incalcarea prevederilor acestui document constituie o încălcare a drepturilor Companiei si poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa.
   3. Site-ul www.eSky.ro poate contine linkuri catre diverse alte site-uri. Atunci cand sunt accesate aceste site-uri, Utilizatorii au obligatia de a respecta termenii si conditiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.

TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIFICE

 1. BILETELE DE AVION

  1. Căutarea zborurilor
   1. Utilizatorul va putea căuta zboruri disponibile, care să îndeplinească criteriile sale, prin alegerea uneia sau mai multor rute de zbor şi prin completarea unui formular cu datele sale personale.
  2. Confirmarea rezervării
   1. Utilizatorul primeşte confirmarea rezervării la adresa de e-mail pe care a introdus-o în câmpul aferent. Confirmarea include: numărul rezervării, informaţii despre ruta aleasă, costul total al biletului şi metoda de plată.
   2. Parcurgerea tuturor paşilor prezentaţi şi comandarea biletului vor fi obligatorii pentru cumpărarea unui bilet de avion.
   3. Costul unui bilet este afişat în moneda Europeana – EURO. Acesta include: preţul biletului, taxele de aeroport şi taxa de emitere a biletului percepută de către Companie pentru acoperirea costurilor administrative care pot rezulta din confirmarea rezervării.
  3. Confirmarea unei rezervări nu presupune şi confirmarea tarifului final, liniile aeriene putând modifica tariful fără un anunţ prealabil. Astfel, dacă rezervarea Utilizatorului a fost facută pe un tarif care nu mai este valabil în momentul confirmării plăţii de către banca folosită de Companie, angajaţii Companiei vor lua legatura cu Utilizatorul pentru a-i transmite noul tarif, înainte de a emite biletul de avion.
  4. Dacă Utilizatorul va agrea noul tarif, acesta va trebui sa întreprindă măsuri pentru a plăti companiei în cel mai scurt timp diferenţa rezultată, urmând ca biletul de avion să fie emis după ce diferenţa este plătită şi confirmată. Dacă Utilizatorul nu va agrea tariful comunicat, Compania va returna în totalitate suma platită de Utilizator în termen de 2-5 zile lucrătoare de la momentul primirii banilor (termenul poate varia în funcţie de procedurile bancare).
  5. Cumpărarea unui bilet de avion
   1. Utilizatorul poate cumpăra un bilet în condiţiile în care a introdus în Sistem datele personale corecte, respectând ordinea cerută de către procedurile companiilor aeriene. Înainte de a cumpăra un bilet, Utilizatorul este obligat să citească şi să accepte Termenii și condițiile companiei, precum şi să-şi însuşească informaţii privind condiţiile de plată pentru rutele de zbor alese.
   2. Înţelegerea detaliilor despre tarif îl va ajuta pe Utilizator să facă cea mai bună alegere în termeni de cost al rutelor alese precum şi să minimizeze costul unei eventuale anulări. În acest sens, Utilizatorului îi este recomandat să consulte regulile impuse de clasele tarifare şi, în cazul unor neclarităţi, să contacteze Serviciul Clienţi.
   3. Pentru a obţine cele mai mici tarife pentru zboruri pe teritoriul Europei se recomandă ca rezervările şi cumpărarea biletului să fie efectuate cu cel puţin două săptămâni înainte de data zborului.
   4. Cel mai mic tarif este cel aferent biletelor ce folosesc „Regula zilei de Duminică”. Când se foloseşte un astfel de bilet, Utilizatorul trebuie să aibă în vedere că returul se va face întotdeauna în cea mai apropiată Duminică după plecare. De asemenea, plecarea şi sosirea nu vor avea loc în aceeaşi zi.
   5. Dacă tarifele prezentate diferă în mod semnificativ de cele finale, este posibil ca locurile în clasele economice să fie epuizate. Sunteţi rugat să verificaţi datele de plecare şi sosire.
   6. În cazul călătoriilor în afara Europei este bine de ştiut că tariful depinde în mare parte de sezon.
   7. După primirea rezervării, eSky Travel Search SRL poate contacta Clientul în vederea verificării datelor sale personale şi pentru a confirma oferta. Dacă acest contact nu va fi posibil, Compania nu va putea fi trasă la răspundere pentru efectuarea rezervării în condiţiile expuse în rezervare.
  6. Metode de plată
   1. Pentru a cumpăra un bilet de avion prin intermediul site-ului www.eSky.ro sau prin departamentul Serviciu Clienți eSky Travel Search SRL, Compania pune la dispoziție trei metode de plată:
    • Carte de credit și/sau card bancar
    • Transfer bancar
    • Depunere de numerar la ghişeul băncii
   2. Utilizatorul poate alege metoda de plată pe care o preferă în cadrul secțiunii "Sistemul de rezervări".
   3. Biletele pentru zboruri "Low Cost" pot fi cumpărate exclusiv prin carte de credit sau card bancar: blocarea locurilor și a tarifelor pentru zborurile de tip "Low Cost" se poate face exclusiv folosind o carte de credit sau card bancar valid pentru plățile online. Achitarea unei rezervări de tip “Low Cost” prin transfer bancar sau folosirea unui card de credit sau bancar nevalidat de sistemul de plăți atrage de la sine riscul unor modificări tarifare, în funcție de momentul efectuării plății.
   4. Plățile prin transfer bancar sunt acceptate doar pentru bilete rezervate cu cel puțin 7 zile înainte de data călătoriei. Atunci când alege opțiunea "Transfer bancar" ca metodă de plată, Utilizatorul se obligă să plătească eSky Travel Search SRL suma datorată în termen de 24 de ore de la efectuarea rezervării și să trimită în cel mai scurt timp prin e-mail sau prin fax copia ordinului de plată sau a foii de depunere, respectiv să confirme telefonic trimiterea documentului și să se asigure că documentul a fost recepționat într-o formă lizibilă.
   5. Achitarea unui serviciu prin transfer bancar se poate face numai după rezervarea respectivului serviciu și confirmarea tarifului de către Serviciul clienți într-unul din conturile:

    SC eSky Travel Search SRL

    Banca Comercială Română (BCR

    RO07RNCB0082138090800001 (pentru tranzacţii în LEI)

    RO77RNCB0082138090800002 (pentru tranzacţii în EUR)

   6. Transferul trebuie făcut pe numele și prenumele Utilizatorului (pasagerului) și trebuie să includă numărul rezervării. Lipsa unor mențiuni clare pe ordinul de plată cu privire la numărul rezervării și numele pasagerului poate duce la imposibilitatea identificării rezervării, situație în care eSky Travel Search nu va putea fi trasă la răspundere pentru neconfirmarea rezervării în timp util și pentru eventualele modificări de cost ce derivă din aceasta. Biletele cumpărate prin intermediul transferului bancar sau a plăților în numerar vor fi emise de către Companie în ziua în care suma datorată va ajunge în conturile menționate mai sus.
   7. Comisioanele aferente plății prin transfer bancar vor fi suportate în întregime de către plătitor, eSky Travel Search rezervându-și dreptul de a nu emite biletul de avion, atâta timp cât întreaga sumă datorată nu se află în conturile de mai sus.
    Atenție! Liniile aeriene permit emiterea biletelor la nu mai mult de 72 de ore de la momentul rezervării dar, în cazul unora dintre bilete, această perioadă se reduce la 24 de ore sau chiar mai puțin. Depășirea acestui termen presupune anularea rezervării Utilizatorului. Compania nu își asumă nicio responsabilitate privind anularea rezervărilor din cauza întârzierilor în efectuarea plăților către conturile sale și/sau primirea confirmării acestora.
   8. Plățile prin carte de credit și/sau card bancar: Utilizatorul poate folosi pentru a face astfel de plăți următoarele tipuri de carte de credit sau card bancar: VISA și Mastercard.
   9. După plasarea comenzii, suma datorată va fi automat retrasă de pe card în vederea cumpărării biletelor dorite. În funcție de tipul biletului, ruta aleasă și numărul de pasageri, este posibil ca plata să se efectueze în două sau mai multe tranzacții însumând valoarea totală a biletului confirmată de Utilizator la efectuarea rezervării. În unele cazuri, detaliile cărții de credit sau cardului bancar pot fi transferate prin mijloace electronice securizate Liniilor Aeriene, care vor prelua plățile rezervărilor la emiterea biletelor, urmând ca eSky Travel Search să colecteze diversele taxe aferente.
   10. Toate rezervările efectuate prin intermediul eSky sunt procesate de către deținătorul sistemului de rezervări eSky Polonia sau de către sistemul operatorului aerian. În funcție de compania aeriană care validează biletul, tranzacțiile sunt efectuate printr-un instrument IATA numit BSP (Billing and Settlement Plan) specific fiecărei țări, în moneda agreată sau în moneda specifică țării de plecare, urmând ca banca utilizatorului să facă automat conversia din moneda solicitată de linia aeriană în moneda în care este deschis contul Utilizatorului la cursul băncii respective. Comisioanele și metoda de efectuare a conversiei valutare țin strict de banca emitentă a cardului, Compania nefiind răspunzatoare pentru eventuale diferențe rezultate în urma cursului de schimb valutar aplicat de bancă și a eventualelor comisioane percepute de aceasta pentru a procesa respectiva conversie valutară.
   11. În cazul în care până la data călătoriei nu este înregistrată plata integrală aferentă serviciului comandat iar clientul, informat telefonic și/sau prin e-mail de acest fapt, nu întreprinde toate măsurile de achitare a sumei restante în timp util, acest fapt se consideră a fi renunțare și intră în vigoare penalizările aferente condițiilor de anulare a biletului dictate de către Liniile Aeriene.
   12. În plus, pentru a minimiza încercările de fraudare a cărții de credit sau cardului bancar, eSky Travel Search își rezervă dreptul de a efectua verificări aleatorii pentru a se asigura că pasagerul este titularul de drept al cardului sau că titularul și-a dat acceptul pentru achitarea sumei rezervării, cerând acordul scris al acestuia precum și copia cărții de credit sau cardului bancar sau un extras de cont recent.
    NOTĂ: Introducerea incorectă sau incompletă a detaliilor cardului bancar sau cărții de credit (numărul cardului, data expirării, codul CVV/CVC sau numele titularului) precum și orice alte restricții (fonduri insuficiente, depășirea plafonului de plăți zilnic/saptamanal/lunar, blocarea cardului, restricționarea la folosirea acestuia numai în interiorul tării etc.) va duce la refuzarea cererii de către Sistemul de rezervări. În această situație, eSky nu va putea fi trasă la răspundere pentru neconfirmarea rezervării în timp util și pentru eventualele modificări de cost ce derivă din aceasta.
  7. Factura
   1. Compania va elibera, pentru fiecare rezervare, o factură fiscală, folosind datele de facturare oferite de Utilizator. În cazul în care Utilizatorul nu specifică date de facturare separate, Compania va emite factura pe numele plătitorului.
   2. Factura fiscală se emite în RON, indiferent de moneda în care a fost efectuată tranzacția pentru costul biletului de avion, cursul aplicat pentru facturare fiind cursul Băncii Naționale a României (BNR). Compania nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventualele diferenţe ce pot apărea între suma facturată și suma retrasă de pe cardul bancar în urma tranzacționării în altă monedă decât cea în care este deschis contul principal al cardului.
   3. Factura se trimite, la cerere, prin e-mail (la adresa de e-mail oferită de Utilizator) în termen de 7 zile lucrătoare de la data efectuării rezervării.
   4. Conform legilor în vigoare, factura se consideră original fără semnătura şi ştampila Companiei. Totuşi, în cazul în care Utilizatorul doreşte acest lucru, Compania poate trimite prin curierat (pe cheltuiala Utilizatorului) un exemplar semnat şi ştampilat.
   5. Începând cu data de 01 ianuarie 2017, conform modificărilor aduse Codului Fiscal și obligativității de depunere a declarației 394 în format actualizat, ce afectează toți plătitorii de TVA de pe teritoriul României, atât persoane fizice cât și persoane juridice, compania eSky are obligativitatea de a înregistra în facturile fiscale emise pentru servicii turistice prestate pe teritoriul României, codul numeric personal al cumpărătorului (CNP).
  8. Forma biletului
   1. eSky Travel Search SRL îşi rezervă opţiunea de a schimba forma biletului din bilet tipărit în bilet electronic, acolo unde există această posibilitate ori Sistemul funcţionează în aşa manieră.
  9. Expedierea biletelor electronice
   1. Biletele electronice cumpărate prin intermediul paginii www.eSky.ro vor fi trimise automat la adresa de e-mail specificată în cadrul secţiunii “Sistemul de rezervări”. Astfel este obligatoriu ca adresa e-mail menţionată în timpul procesului de rezervare să fie validă şi activă, Compania neputând fi trasă la răspundere în cazul unui prejudiciu adus clientului deoarece biletul nu este primit la timp.
  10. Expedierea biletelor tipărite
   1. La cerere, eSky Travel Search SRL va expedia, pe cheltuiala Utilizatorului, biletele tipărite în următoarele perioade de timp:
    • 2 zile lucrătoare pentru localităţi din România;
    • 3 zile lucrătoare pentru localităţi din Europa;
    • 5 zile lucrătoare pentru localităţi din afara Europei.
   2. Biletele vor fi trimise Clientului ca "Scrisoare recomandată" la adresa specificată în cadrul secţiunii "Sistemul de rezervări" ca adresă de corespondenţă.
   3. În momentul în care Utilizatorul comandă expedierea unui bilet la adresa specificată în cadrul secţiunii "Sistemul de rezervări", acceptă implicit condiţiile de expediere ale companiilor de curierat.
  11. Modificarea sau anularea rezervării datorată liniei aeriene
   1. eSky Travel Search SRL nu îşi asumă răspunderea pentru orice modificări ale orarelor sau rutelor de zbor datorate Liniilor Aeriene, precum şi în cazul anulării zborului de către Liniile Aeriene. Orice informaţii referitoare la posibile schimbări în sistemele Liniilor Aeriene vor fi comunicate de către angajaţii eSky Travel Search SRL fie telefonic, fie la adresa de e-mail specificată în cadrul secţiunii “Sistemul de rezervări” în momentul primirii de către eSky Travel Search SRL a notificării oficiale de la operatorul de transport aerian.
   2. eSky Travel Search nu îşi va asuma responsabilitatea pentru pierderile survenite în urma unei greve a companiei aeriene sau a angajaţilor aeroportului, a unor situaţii de forţă majoră (intervenţii guvernamentale, războaie, răpiri, incendii, inundaţii, accidente, furtuni, atacuri teroriste, acţiuni industriale) sau a oricărei situaţii independente de controlului direct al eSky ce rezultă în anularea rezervării sau zborului.
   3. Compania nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă pe biletul de avion. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator.
  12. Rambursarea biletelor de avion
   1. În cazul nefolosirii serviciului, clientul are posibilitatea de a returna un bilet de avion cumpărat prin www.eSky.ro , cu condiţia ca tipul de bilet să permită o astfel de operaţiune, iar returnarea să fie efectuată la o dată anterioară datei de plecare. În momentul returnării biletului, clientul trebuie să fie conştient că penalizările rezultate în urma operaţiunii vor fi deduse din costul biletului (suma dedusă ca penalizare pentru returnarea biletului este stabilită de către Liniile Aeriene şi menţionată în condiţiile tarifare şi poate depăşi 50% din costul iniţial al biletului, în funcţie de clasa tarifară).
   2. Unele bilete de avion achiziţionate în regim promoţional nu permit modificări (de nume, de itinerariu etc) sau rambursarea biletelor, nici măcar în cazul returnării biletului la o dată anterioară datei de plecare. Anularea unui astfel de bilet sau neprezentarea la zbor înseamnă pierderea sumei totale plătită pentru acest tip de bilet.
   3. Taxa de emitere percepută de Companie (şi evidenţiata în momentul efectuării rezervării, respectiv în factura aferentă) nu este rambursabilă. În cazul în care Clientul va beneficia de un ramburs din partea Liniei Aeriene care operează zborul ales, taxa de emitere va fi dedusă din suma rambursată.
   4. Suma rambursabilă în urma operațiunii de anulare va fi direcționată către contul Clientului, în funcție de metoda inițială de plată aleasă de acesta, numai după ce această sumă va fi primită în conturile agenției din partea Liniei Aeriene.
   5. În cazul returnării unui bilet, acesta trebuie trimis prin poştă direct la adresa:

    eSky Travel Search SRL,
    Calea Griviței 84-98 si 100-102,
    Cladirea de birouri The Mark, et 3, Bucuresti,
    sector 1, cod postal 010735

    Sau prin e-mail la adresa de e-mail support@eSky.ro

   6. Taxele poştale (dacă există) pentru expedierea biletului către eSky Travel Search SRL sunt suportate de către client. Pentru mai multă siguranţă, vă sfătuim să trimiteţi biletul prin scrisoare recomandată sau prin curier. În funcţie de modalitatea prin care s-a efectuat plata, suma rezultată după deducerea penalizărilor va fi rambursată pe cardul de credit sau direct în contul bancar al clientului în termen de 30 de zile de la primirea biletului returnat de catre eSky Travel Search.
  13. Modificarea rezervării
   1. Modificarea rezervării poate fi solicitată prin intermediul Serviciului Clienți sau completând formularul de contact disponibil pe website. Dacă au rămas mai puțin de 48 de ore până la plecare, este necesar ca Utilizatorul să contacteze telefonic Serviciul Clienți.
   2. Utilizatorul ia la cunoștință în momentul efectuării rezervării (fie telefonic, fie prin e-mailul de preconfirmare) faptul că nu toate companiile aeriene și nu toate tipurile de bilete permit modificări. Dacă modificarea este permisă de tipul de bilet achiziționat, în funcție de disponibilitate și de politica aplicată de compania aeriană, tariful total al modificării include:
    • Taxa de modificare percepută de compania aeriană, conform termenilor și condițiilor de rezervare
    • Diferența de tarif (diferența dintre tariful inițial la care biletul a fost achiziționat și tariful disponibil în momentul efectuării modificării pentru noile coordonate de călătorie, incluzând eventuale diferențe de taxe de aeroport)
    • Taxa de tranzacție percepută de Companie pentru procesarea modificărilor solicitate
   Tabel taxe de tranzacție aferente serviciilor suplimentare de modificare a biletului achiziționat (în EUR):
   Modificare Taxă/persoană
   Modificarea biletului de avion (incluzând: schimbarea datei și a rutei de călătorie, numele pasagerului) 18
   Anularea sau returnarea biletului 18
   Adăugarea de bagaje suplimentare sau speciale 7,40
   Solicitarea de serviciu de asistență pentru un minor neînsoțit 7,40
   Rezervarea locului preferat în avion 7,40
   Solicitarea unui tip de masă special 7,40
   Transportul animalelor de companie 7,40
   Prioritate la îmbarcare 7,40
   Servicii adiționale oferite de către compania aeriană 7,40
   Check-in online /asistență pentru realizarea check-in-ului 7,40
 

 1. SERVICIUL MULTILINE ȘI PROTECŢIA SHIELD

  1. Prevederi generale
   1. Prin intermediul Sistemului de Rezervare Utilizatorii pot rezerva zboruri MultiLine. Acestea sunt formate din cel puțin 2 zboruri de la mai multe linii aeriene, unde fiecare zbor este considerat un serviciu separat, în condițiile în care liniile aeriene nu cooperează în vederea organizării de zboruri conectate (asociate).
   2. Rezervarea de zboruri MultiLine implică o achiziție finală de mai multe bilete de avion, de la linii aeriene diferite, ce cuprind mai multe zboruri cu transfer(uri). Pentru fiecare bilet de avion în parte se aplică termenii și condițiile fiecărei linii aeriene specificate.
   3. În cazul zborurilor MultiLine, ținând cont de faptul ca zborurile sunt achiziționate ca și servicii separate, este obligația pasagerului să se asigure că pentru fiecare zbor îndeplinește următoarele:
    • check-in la toate companiile aeriene și pentru fiecare segment de zbor în parte
    • ridicarea și predarea bagajelor după și înainte de fiecare zbor
    • schimbarea terminalului sau a aeroportului de unde se efectuează aterizarea/decolarea
    • deținerea tuturor documentelor necesare (pașaport, vize, etc.) pentru a tranzita sau a intra pe teritoriul țarii/ țărilor de conexiune precum și a destinației finale
   4. Considerând că Utilizatorul rezervă bilete de avion de la linii aeriene diferite, există posibilitatea ca acesta, în cazul unor perioade foarte scurte între transferuri, anulări, întârzieri sau schimbarea orei de decolare (a se vedea pct. 1.38. Modificarea sau anularea rezervării datorată liniei aeriene), să întâmpine dificultăți la utilizarea unora dintre legături.
   5. Disponibilitatea zborurilor de legătură pentru fiecare combinație aleasă depinde de disponibilitatea de bilete de avion pentru conexiunile de zbor furnizate de companiile aeriene, cât și de criteriile specificate de către utilizator în Sistemul de Rezervare.
  2. Principiile utilizării Protecției Shield
   1. Utilizatorul poate beneficia de Protecția Shield dacă una dintre conexiunile din cadrul călătoriei Multiline este anulată, întârziată sau reprogramată, ceea ce duce la incapacitatea Utilizatorului de a efectua transferurile planificate în itinerariu sau la incapacitatea acestuia de a ajunge la destinația finală.
   2. În cazul în care Utilizatorul primește informații cu privire la anularea, întârzierea sau reprogramarea cel puțin uneia din conexiunile Multiline, ceea ce ar avea ca rezultat imposibilitatea de a efectua călătoria, acesta își asumă obligativitatea de a informa eSky despre imposibilitatea de a utiliza următoarea conexiune ce face parte din călătorie și despre motivele ce determină această imposibilitate, în următoarele condiții:
    • dacă Utilizatorul a fost informat despre anularea, întârzierea sau reprogramarea a cel puțin uneia din conexiunile Multiline, ceea ce ar avea ca rezultat imposibilitatea de a efectua călătoria, într-un termen de până la 48 de ore înainte de ora planificată de începere a călătoriei, acesta poate beneficia de Protecția Shield numai dacă informează eSky despre modificările survenite, telefonic sau prin e-mail, într-un termen de maxim 24 de ore de la momentul primirii acestei informații.
    • în cazul în care Utilizatorul este informat despre anularea, întârzierea sau reprogramarea a cel puțin uneia din conexiunile Multiline, ceea ce ar avea ca rezultat imposibilitatea de a efectua călătoria, într-un termen de mai puțin de 48 de ore înainte de ora planificată de începere a călătoriei, acesta poate beneficia de Protecția Shield numai dacă informează eSky despre modificările survenite, telefonic sau prin e-mail, într-un termen de maxim 12 ore de la momentul primirii acestei informații și cu pâna la 8 ore înainte de ora planificată de începere a călătoriei.
    • Dacă Utilizatorul este informat despre anularea, întârzierea sau reprogramarea a cel puțin uneia din conexiunile Multiline în timpul desfășurării călătoriei, spre exemplu, în timpul transferului între două conexiuni, sau într-un termen mai mic de 8 ore până la ora planificată de începere a călătoriei, acesta poate beneficia de Protecția Shield cu condiția de a notifica eSky despre modificările survenite, telefonic sau prin e-mail, imediat și nu mai târziu de un termen de maxim 1 oră de la primirea acestei informații.
   3. Nerespectarea obligației Utilizatorului de a notifica eSky în termenele menționate mai sus va rezulta în pierderea dreptului de a beneficia de Protecția Shield pentru călătoria respectivă.
   4. Notificările de la Utilizatori sunt acceptate 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, doar la numărul de telefon dedicat afișat în e-mail-urile de confirmare a rezervării precum si la adresa de e-mail multiline@esky.ro. Suportul pentru aceste notificări va fi acordat în limba română sau în limba engleză.
   5. Utilizatorul va fi îndreptățit să beneficieze de Protecția Shield numai în condițiile în care dă dovadă de bunăcredință și ia toate măsurile necesare pentru a utiliza fiecare conexiune la timp chiar și în eventualitatea unei anulări, întârzieri sau reprogramări și numai dacă acesta nu efectuează modificări ale detaliilor de călătorie fără a notifica eSky.
   6. Ca parte integrantă a Protecției Shield, părțile interesate își rezervă dreptul de a verifica și de a valida orele de sosire și plecare ale aeronavelor precum și timpul necesar pentru transferuri între conexiunile de zbor, pe baza informațiilor disponibile în sistemele utilizate de eSky, precum și pe baza datelor disponibile în sistemele internaționale de rezervare sau pe website-ul www.flightstats.com.
  3. Asistența disponibilă pentru Utilizator prin serviciul de Protectie Shield:
   1. După primirea notificării de la Utilizatorul îndreptățit să utilizeze Protecția Shield despre anularea, întârzierea sau reprogramarea a cel puțin uneia din conexiunile Multiline, ceea ce ar avea ca rezultat imposibilitatea de a efectua călătoria, eSky il va informa pe acesta cu privire la toate conexiunile disponibile care i-ar permite să ajungă la destinație (denumite și conexiuni alternative).
   2. Dacă utilizatorul pierde o conexiune ca rezultat al anulării, intârzierii sau reprogramării a cel puțin uneia din conexiunile Multiline incluse in itinerariul de călătorie, fapt ce rezultă în imposibilitatea Utilizatorului de a efectua sau de a continua călătoria, acesta va avea dreptul de a alege dintre:
    • o conexiune alternativă disponibilă sub Protecția Shield și care să nu depășească valoarea maximă de 1000 EUR (“Limită”) sau echivalentul in moneda de tranzacționare.
    • în cazul în care eSky nu va putea oferi o conexiune alternativă care să se încadreze în Limită, utilizatorul va fi îndreptățit să primească rambursarea integrală a contravalorii biletelor Multiline achiziționate. Suma rambursabilă include doar contravaloarea biletelor de avion, nu și a altor servicii conexe achiziționate în scopul călătoriei (spre exemplu, excursii rezervate, rezervări hoteliere, etc.). Pentru a primi rambursarea, Utilizatorul trebuie să furnizeze dovada anulării, întârzierii sau reprogramării a cel puțin uneia din conexiunile Multiline, fapt ce a dus la imposibilitatea finalizării călătoriei. Numai în baza acestei dovezi eSky va putea decide asupra aprobării cererii de rambursare.
   3. În situațiile în care timpul de așteptare generat de anularea, întârzierea sau reprogramarea unei conexiuni Multiline depășește 8 ore, călătoria programată initial se desfășura parțial sau integral pe timp de noapte (între orele locale 22:00 și 06:00, acolo unde a fost întreruptă călătoria) si Utilizatorul decide să accepte conexiunea alternativă, aceasta va avea deasemenea dreptul la:
    • o noapte de cazare la un hotel rezervat de eSky sau, acolo unde nu este posibil, rambursarea sumei achitate pentru rezervarea unei camere de către Utilizator cu condiția ca această sumă să nu depășeasca 100 EUR/persoană. Rambursarea va putea fi efectuată numai după ce Utilizatorul furnizează dovada înregistrării rezervării precum și o confirmare din partea hotelului că serviciul a fost prestat (clienții au fost cazați).
    • rambursarea costurilor de transport (respectând proporționalitatea de 1 taxi la 4 persoane) pentru traseul către/de la hotel/aeroport, până la suma de 50 EUR, pe baza documentației furnizate de Utilizator care să confirme că plata a fost efectuată de acesta și că serviciul de transport a fost prestat.
    • rambursarea costului pentru mese, în valoare de până la 25 EUR de persoană, pe baza documentației care să confime efectuarea plății.
   4. În cazuri excepționale, dacă Utilizatorul nu va putea contacta eSky cu privire la anularea, întârzierea sau reprogramarea a cel puțin uneia dintre conexiunile Multiline, Utilizatorul are dreptul să cumpere singur biletele care să permită călătoria până la destinație. În acest caz, eSky, pe baza dovezilor furnizate de Utilizator care confirmă imposibilitatea de a contacta eSky și a unui document care să confirme achiziționarea de noi bilete, va restitui contravaloarea acestora până la valoarea inițială a biletelor afectate și neutilizate, dar fără a depăși Limita. eSky va analiza individual toate aceste cazuri excepționale pentru a determina dacă, într-adevăr, contactul și notificarea nu au fost posibile. Aceste verificări vor fi efectuate pe baza tuturor informațiilor disponibile și a datelor privind desfășurarea călătoriei și vor sta la baza deciziei de a aproba rambursarea.
   5. Orice rambursare a costurilor suportate și documentate de Utilizator va fi efectuată în conformitate cu metoda de plată aleasă de acesta în momentul rezervării. În cazul rambursărilor efectuate direct de către companiile aeriene pentru Utilizator, în contul cardului său bancar indicat în Sistemul de Rezervare, valoarea rămasă de rambursat de către eSky va fi calculată prin deducerea sumelor rambursate direct către Utilizator, suma tuturor rambursurilor neputând să depășească valoarea biletelor Multiline achiziționate.
   6. Rambursările vor fi efectuate respectând condițiile și termenele stabilite individual de către fiecare operator aerian în parte și, prin urmare, termenul de ramburs pentru Protecția Shield depinde în mod direct de timpul de procesare stabilit de liniile aeriene ce fac parte din rezervarea Multiline.
   7. Protecția Shield nu include alte costuri care pot rezulta din întârzierea, anularea sau reprogramarea a cel puțin uneia dintre conexiunile Multiline, pe care Utilizatorul a decis să le suporte ca parte a acceptării conexiunii alternative, în special costurile pentru transport și mese, altele decât cele descrise mai sus.
   8. Pentru a beneficia de Protecția Shield, Utilizatorului îi poate fi solicitat să întreprindă anumite acțiuni indicate de consultanții eSky, de exemplu, să se prezinte la o anumită locație din aeroport pentru a finaliza formalitățile legate de înlocuirea biletului neutilizat și continuarea călătoriei. Nerespectarea ducerii la îndeplinire a acestor acțiuni va împiedica utilizarea Protecției Shield.
   9. Protecția Shield nu acoperă conexiunile de zbor furnizate sub un singur bilet de avion. Liniile aeriene care operează zborurile ce fac parte din acest tip de conexiuni sunt singurele responsabile pentru toate potențialele dificultăți întâmpinate în prestarea serviciului de transport. În astfel de cazuri, Utilizatorul este obligat să contacteze direct linia aeriană responsabilă pentru operarea acelui segment al călătoriei. De reținut faptul că fiecare linie aeriană își stabilește propriile condiții în funcție de tariful rezervat, precum și termeni și condiții specifice pentru prestarea serviciului. Prin urmare, Utilizatorul se obligă să le citească și să le accepte în totalitate la momentul rezervării. eSky nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele inconveniențe pe care le poate suferi Utilizatorul în legătură cu nerespectarea termenilor și condițiilor stabilite de operatorul aerian.
   10. În cazul în care o conexiune alternativă sau alte servicii specificate în prezentul document (de exemplu, transportul, mesele) au fost furnizate de către compania aeriană, aeroport sau o altă entitate obligată să le ofere, Protecția Shield nu se mai aplică.
   11. Orice pierdere a bagajelor care survine din motive independente de controlul eSky nu va fi considerată motiv de imposibilitate în a finaliza călătoria și nu îndreptățește Utilizatorul să beneficieze de Protecția Shield.
   12. Achiziționarea sau schimbarea unui bilet ce face parte din călătoria Multiline la decizia unilaterală a Utilizatorului anulează în mod automat Protecția Shield, cu excepția cazurilor prevăzute la punctul 2.4..
   13. Protecția Shield nu se aplică dacă anularea, întârzierea sau reprogramarea a cel puțin uneia dintre conexiunile Multiline este rezultatul unei greve a companiei aeriene sau a angajaţilor aeroportului, falimentului companiei aeriene sau a unor situaţii de forţă majoră (intervenţii guvernamentale, războaie, răpiri, incendii, inundaţii, accidente, furtuni, atacuri teroriste, acţiuni industriale).
   14. Protecția Shield nu se aplică dacă operatorul aerian efectuează anulări de zboruri în masă. Fenomenul de anulare în masă este înțeles în sensul în care operatorul aerian anulează sau plănuiește să anuleze cel puțin 5 zboruri din orarul programat, într-o singură zi.
   15. Utilizatorul nu poate beneficia de Protecția Shield după ce călătoria a luat sfârșit.
   16. Pentru a putea beneficia de Protecția Shield este necesar ca utilizatorul să coopereze cu eSky și, în mod particular, să furnizeze toate documentele și informațiile solicitate de eSky în orice stadiu al călătoriei precum și după ce călătoria a luat sfârșit.
 1. SERVICII ADIŢIONALE

  1. Servicii adiționale
   1. Prin servicii adiționale se înțelege adăugarea oricărui serviciu de care Utilizatorul dorește să beneficieze pentru zborul rezervat și care nu este inclus în tariful biletului de avion (spre exemplu: bagaj de cală, îmbarcare cu prioritate, loc preferențial, etc.).
   2. În funcție de compania aeriană, ruta și perioada de călătorie, Utilizatorul poate rezerva zboruri care au sau nu incluse anumite servicii adiționale. În majoritatea cazurilor, aceste servicii, atunci când nu sunt incluse în tariful biletul de avion, pot fi adăugate contra unor taxe suplimentare percepute de liniile aeriene, fie în timpul procesului de rezervare, fie prin intermediul Serviciului Clienți.
   3. Unele linii aeriene nu permit adăugarea serviciilor adiționale de orice natură după efectuarea formalităților de check-in online.
   4. Serviciile adiționale pot fi achiziționate exclusiv pentru zborurile operate de linia aeriană vânzătoare. Pentru operarea anumitor rute, pot exista acorduri încheiate între liniile aeriene prin care un transportator poate opera un zbor în numele celuilat. Aceste zboruri poartă denumirea de zboruri code share și pentru astfel de călătorii, orice serviciu adițional poate fi achiziționat de către Utilizator doar la momentul prezentării la aeroport, înainte de începerea călătoriei.
   5. Atât agenția, ca și intermediar între Utilizator și linia aeriană, cât și Utilizatorul, în calitate de beneficiar al serviciilor puse la dispoziție de transportator, vor respecta în totalitate regulile impuse de liniile aeriene în ceea ce privește posibilitatea de a adăuga servicii adiționale și costurile percepute pentru adăugarea acestui tip de servicii. Agenția nu poate fi făcută responsabilă în cazul în care linia aeriană nu poate onora favorabil solicitarea Utilizatorului.
  2. Servicii adiționale oferite in timpul procesului de rezervare
   1. În timpul procesului de rezervare, Utilizatorul are posibilitatea de a achiziționa serviciul Travel Assistant, ce presupune achitarea unei taxe fixe afișate la momentul achiziției și care permite efectuarea oricărei modificări ulterioare (în limitele impuse de compania aeriană, atâta timp cât tipul de bilet permite această acțiune) fără achitarea suplimentară a taxei de tranzacție percepută de Companie în mod normal pentru respectivele servicii.
   2. Astfel, Utilizatorul este scutit de la a achita taxele de tranzacție practicate de eSky și specificate în tabelul de taxe de tranzacție, însă dacă o companie aeriană percepe o taxă pentru modificări/returnări/servicii adiționale în concordanță cu condițiile tarifului, Utilizatorul este obligat să achite serviciul, așa cum este specificat de către companie.
   3. Achiziționarea unui serviciu adițional sau efectuarea unei modificări pentru un bilet deja achiziționat necesită confirmarea companiei aeriene pentru a fi procesată. În cazul în care compania aeriană nu permite adăugarea unui anumit serviciu sau modificarea biletului, aceste solicitări nu vor putea fi onorate. Serviciul Travel Assistant este un serviciu nerambursabil.
   4. Serviciul de check-in online reprezintă înregistrarea Utilizatorului în sistemul companiei aeriene, înainte de data și ora programată a zborului, în vederea evitării achitării taxei de înregistrare în aeroport în cazul unor companii aeriene, sau pentru facilitarea formalităților de înregistrare la aeroport.
   5. În vederea înregistrării, companiile aeriene pot solicita informații adiționale cu caracter personal despre Utilizator (spre exemplu, data nașterii, numărul pașaportului sau al cărții de identitate, date de contact actualizate etc.), iar Utilizatorul se obligă să ofere detalii corecte, complete și în timp util pentru finalizarea procesului.
   6. Utilizatorul este responsabil pentru transmiterea corectă și completă a datelor de contact astfel încât să poată fi contactat în timp util pentru preluarea datelor personale necesare efectuării check-in-ului online, în caz contrar Compania neputând fi trasă la răspundere pentru orice prejudiciu suferit de Utilizator care are la bază oferirea de informații incorecte sau incomplete (spre exemplu, cheltuieli suplimentare pentru înregistrarea la aeroport, refuzul la îmbarcare etc.). Ca urmare a finalizării procesului de check-in online, va fi emisă o carte de îmbarcare ce îi va fi transmisă Utilizatorului în format electronic la adresa de e-mail specificată în timpul procesului de rezervare și pe care acesta va trebui să o imprime și să o prezinte la aeroport împreună cu documentul de identitate valid pentru respectiva călătorie și ale cărui date au fost furnizate în timpul procesului de check-in online.
   7. În cazul rezervarilor de tip “self-service”, pentru ca eSky să poată efectua formalitățile de check-in online în numele Utilizatorului, acesta va notifica eSky in mod obligatoriu despre orice modificare efectuată asupra rezervării în contact direct cu linia aeriană, în așa fel încat datele din sistemele eSky cu privire la respectiva rezervare să poată fi actualizate. Lipsa furnizării unor astfel de informații imediat ce modificările au fost efectuate, va rezulta în imposibilitatea Companiei de a finaliza cu succes procesul de check-in online. În acest caz, Compania nu poate fi trasă la răspundere pentru orice prejudiciu suferit de Utilizator care are la bază oferirea de informații incorecte sau incomplete (spre exemplu, cheltuieli suplimentare pentru înregistrarea la aeroport, refuzul la îmbarcare etc.).
   8. Serviciul Bilet Sigur: în cazul anulării sau întârzierii prelungite a zborului, după verificarea tuturor detaliilor de călătorie ale Utilizatorului, eSky Travel Search îl va informa pe acesta către ce entitate să se adreseze în vederea obținerii de despăgubiri, de exemplu AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, care va acționa doar la cererea și cu acordul clientului. De asemenea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, eSky Travel Search va informa clientul despre drepturile sale și anume: dreptul de a face reclamații și de a depunde plângeri direct la compania aeriană care operează zborul anulat sau întârziat, cu scopul de a obține o despăgubire completă (acolo unde este posibil), despăgubire pe care pasagerul este îndreptățit să o primească.
  3. Serviciul adițional de asistența specială (pasageri cu mobilitate redusă si pasageri cu handicap)
   1. Acest serviciu este unul gratuit, pus la dispozitia pasagerilor de liniile aeriene în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (CE) NR. 1107/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului.
   2. „Persoană cu handicap” sau „persoană cu mobilitate redusă” înseamnă orice persoană a cărei mobilitate la călătoria cu un mijloc de transport este redusă ca urmare a unui handicap fizic (senzorial sau locomotor, permanent sau temporar), handicap sau deficiențe intelectuale sau cu orice altă cauză de handicap sau vârstă și a cărei situație necesită atenția cuvenită și adaptarea serviciilor disponibile tuturor pasagerilor la necesitățile particulare ale acesteia;
   3. Companiile aeriene solicită o confirmare prealabilă pentru acest serviciu în așa fel încât toate pregătirile necesare îmbarcării să poată fi efectuate în timp util, fără a afecta condițiile de operare a zborului și condițiile de siguranță.
   4. Solicitarea de adăugare a acestui serviciu de asistență poate fi efectuată de catre Utilizator și prin contactarea directă a liniei aeriene ce urmează să opereze zborul, respectând termenele indicate de aceasta. În funcție de compania aeriană, tipul de aeronavă ce urmează să opereze zborul, numărul de solicitări primite și confirmate în acest sens, compania de transport va analiza solicitarea, aceasta fiind singura în măsură să confirme sau să respingă acordarea serviciului pentru zborul la care a fost solicitat. eSky nu poate fi făcută responsabilă în cazul în care linia aeriană nu poate onora favorabil solicitarea Utilizatorului.
   5. Potrivit reglementărilor in vigoare, singura obligație a eSky este de a recepționa astfel de solicitări de asistență (transmise cu cel puțin 48 de ore inainte) și de a transmite informația respectivă cu cel puțin 36 de ore inainte de ora de plecare publicată a zborului, atât către conducerile aeroporturilor de plecare, sosire, tranzit, cât și către transportatorul aerian operant.
   6. Revine în obligația Utilizatorilor să respecte termenul legal de 48 de ore pentru a transmite solicitarea de asistență specială. In situația în care transportatorul aerian operant nu poate onora solicitarea de asistență specială a Utilizatorului, atât dacă termenul de 48 de ore a fost respectat sau nu a fost respectat de către Utilizator, compania eSky nu este și nu poate fi trasă la răspundere pentru un asemenea refuz, fiind intru totul responsabilitatea transportatorului aerian operant.
  4. Rezervări de tip “self-service”
   1. Pentru anumite companii aeriene și/sau anumite tipuri de rezervări, semnalizate ca atare în timpul procesului de rezervare, eSky intermediază doar procesul de vânzare, responsabilitatea pentru orice acțiune sau informare ulterioară finalizării vânzării, revenind în sarcina Utilizatorului prin contact direct cu linia aeriană.
   2. În timpul procesului de rezervare, Utilizatorul va fi informat că, prin alegerea acelei variante de călătorie, acesta își va asuma responsabilitatea de a monitoriza orice posibilă modificare sau acțiune necesară pentru pregătirea și efectuarea călătoriei (schimbarea orarului de zbor, anulare, modificarea condițiilor de transport, îndeplinirea formalităților de check-in online, etc.) direct cu linia aeriană ce urmează să presteze serviciul.
   3. Altfel spus, eSky va transmite către linia aeriană toate datele necesare (așa cu au fost ele furnizate in timpul procesului de rezervare) pentru a facilita comunicarea directă cu Utilizatorul, iar Compania nu va fi răspunzătoare și nu va informa Utilizatorul cu privire la eventualele modificări sau acțiuni necesare ulterioare finalizării procesului de rezervare. Utilizatorul va fi cel care va monitoriza aceste modificări și va reacționa în consecință, menținând comunicarea directă cu linia aeriană.
   4. În cazul în care linia aeriană nu va transmite Utilizatorului informațiile relevante legate de confirmarea rezervării acestuia, Utilizatorul va trebui să contacteze eSky fără întârziere pentru a verifica cererea de rezervare si a efectua potențialele corecții necesare finalizării acesteia și facilitării comunicărilor ulterioare.
 1. DISPOZIŢII FINALE

  1. Dispoziții finale
   1. eSky Travel Search îşi rezervă dreptul de a anula rezervarea unui Utilizator şi a renunţa la contract, restituind plăţile efectuate (dacă există), fără a justifica o astfel de acţiune.
   2. eSky Travel Search îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral Termenii şi condiţiile precum şi Statutul Companiei. Clientul are obligaţia de a citi Termenii şi condiţiile şi Statutul Companiei înainte de efectuarea rezervării iar prin acceptarea lor este legat de dispoziţiile valabile la data efectuării rezervării sau a cumpărării biletului de avion.
   3. În cazul în care anumite aspecte nu sunt reglementate în prezentul Statut, acestea sunt supuse Codului Civil şi legilor române în vigoare.
  2. Garanţii
   1. Prin natura serviciilor oferite Utilizatorilor, eSky Travel Search nu oferă garanţii. Serviciile sunt furnizate în conformitate cu practicile curente ale Companiei.
   2. Conform Legii nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic şi a naturii serviciilor oferite de eSky Travel Search, rezervările de bilete de avion nu pot fi anulate în termen de 10 zile.
 1. REZERVĂRI HOTELIERE

  1. Contract între Utilizator și eSky.ro
   1. Contract între utilizator și SC eSky Travel Search SRL, denumită în continuare "eSky.ro". Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții contractuale (Termeni & Condiții) înainte de a utiliza pagina de internet eSky.ro (Site).
  2. Dispoziții generale
   1. Acceptarea Termenilor & Condițiilor
    Utilizând acest Site pentru căutarea și/sau efectuarea unei rezervări Utilizatorul confirmă că a citit, a înţeles și este de acord în totalitate cu Termenii & Condițiile de mai jos, fără nicio obiecție
   2. Obiectul termenilor şi condiţiilor
    Prezenţii termeni şi condiţii stabilesc modul în care serviciile hoteliere furnizate de partenerii eSky.ro sunt puse la dispoziţia Utilizatorilor care încearcă să plaseze o rezervare prin intermediul site-ului www.eSky.ro, prin e-mail sau telefonic prin intermediul Serviciului Clienți. eSky.ro îi va furniza Utilizatorului:
    • Acces direct la serviciile hoteliere oferite de furnizori, incluzând deopotrivă site-uri naţionale şi internaţionale;
    • Posibilitatea de a beneficia de servicii personalizate.
   3. Introducere - www.eSky.ro pune la dispoziția Utilizatorului o platformă online prin care acesta poate accesa bazele de date ale unor terţi furnizori precum: hoteluri, pensiuni, apartamente în sistem hotelier, alți intermediari (Furnizori de Servicii Hoteliere) şi acţionează ca agent intermediar pentru aceștia, dar nu este prestator al serviciilor de cazare și nici parte a contractelor de achiziţie de servicii hoteliere sau a altor contracte similare încheiate prin Sistemul de rezervări. Orice rezervare încheiată prin intermediul site-ului www.eSky.ro este finalizată şi executată în baza dispoziţiilor generale ale contractelor furnizorilor individuali. eSky.ro nu-și asumă nicio responsabilitate pentru produsele și serviciile hoteliere oferite de Furnizorii de Servicii Hoteliere și nu garantează în nici un fel (fie explicit sau implicit) acuratețea sau calitatea produselor și a serviciilor reflectate pe acest website.
   4. Definiţii
    • www.eSky.ro este un website operat de SC eSky Travel Search SRL (denumită și Compania, eSky.ro sau eSky Travel Search) cu sediul în Calea Griviței 84-98 si 100-102, Cladirea de birouri The Mark, et 3, Bucuresti, sector 1, cod postal 010735.
    • Furnizor de servicii hoteliere sau conexe - partener eSky.ro, care, prin intermediul website-ului www.eSky.ro şi a altor website-uri deţinute de entități care cooperează cu Compania, oferă Utilizatorului serviciile sale hoteliere descrise în amănunt în ofertele individuale.
    • Servicii hoteliere şi conexe – închirieri de scurtă durată de spaţii de cazare, camere de hotel, case, apartamente în regim hotelier şi furnizarea de alte servicii conexe la faţa locului.
    • Pachete turistice – soluţii personalizate pentru utilizatori, reprezentând un produs turistic constituit dintr-o gamă de servicii individuale, printre care transportul (biletul de avion) şi rezervarea la hotel, precum şi servicii adiţionale, disponibile prin intermediul site-ului www.eSky.ro.
    • Categoria hotelieră (numărul de stele) reflectă în general calitatea hotelului şi nivelul aproximativ de facilităţi disponibile și servicii oferite clienților. Totuşi acest sistem de clasificare variază de la ţară la ţară. Clasificarea hotelurilor în practica internaţională pe baza sistemului de acordare a stelelor nu are caracter obligatoriu asupra standardelor unui anumit hotel. Informaţiile şi descrierile serviciilor şi echipamentelor disponibile în cadrul Sistemului de rezervări cu privire la hoteluri se bazează pe propria descriere și evaluare a hotelierilor în concordanță cu normele legislative locale iar eSky.ro nu este responsabila pentru categoriile de hotel şi evaluarile stelelor deoarece acestea au fost furnizate astfel de către unitățile de cazare sau de Furnizorii de Servicii Hoteliere.
    • Tipuri de cameră: În momentul accesării hotelului dorit, sistemul de rezervare va afişa toate tipurile de cameră disponibile în funcţie de criteriile de căutare ale Utilizatorului. Este responsabilitatea Utilizatorului să se asigure că tipul de cameră rezervat va fi potrivit pentru numărul de persoane care se vor prezenta la hotel. Dacă sosesc mai multe persoane la hotel decât pot fi acomodate atunci hotelul are toate drepturile să nu accepte această rezervare şi în acest caz nici o rambursare nu va fi făcută. eSky.ro se angajează să se asigure că hotelul va oferi tipul de cameră solicitat precum și transmiterea de preferinţe speciale către hotel însă acestea nu pot fi garantate, ele fiind onorate în funcţie de disponibilitatea la momentul cazării.
    • Tipul de masă: Unităţile de cazare pot oferi diferite tipuri de masa (room only, mic-dejun, demi-pensiune, pensiune completa, all inclusive precum și alte variații ale acestora). Mesele incluse în fiecare tarif sunt specificate în oferte iar Utilizatorul înțelege că există diferențe cantitative și calitative de la o unitate de cazare la alta.
    Toate ofertele speciale şi promoţiile sunt marcate ca atare şi pot avea condiţii speciale de rezervare, de plata şi/sau de anulare.
  3. Efectuarea de rezervări hoteliere
   1. Plasarea unei rezervări hoteliere
    Utilizatorul poate plasa o rezervare hotelieră printr-una dintre următoarele metode: prin Sistemul de rezervări disponibil pe website-ul www.eSky.ro introducând toate datele necesare în formular, prin alte website-uri deţinute de entităţi care cooperează cu eSky.ro, prin e-mail sau prin apel telefonic la Serviciul Clienţi.
    Tariful serviciilor hoteliere este exprimat în moneda EURO. Acesta include: valoarea netă a serviciului şi cheltuieli de administrare.
    Odată plasată o comandă, aceasta este considerată o rezervare fermă şi se supune Termenilor şi Condiţiilor eSky.ro precum şi ai Furnizorului de Servicii Hoteliere în ceea ce priveşte utilizarea serviciului hotelier, anularea şi modificarea rezervării etc.
   2. Confirmarea rezervării hoteliere şi a tarifului
    După plasarea rezervării, Sistemul de Rezervări transmite automat o confirmare a cererii pe adresa de e-mail indicată de Utilizator. Alături de numărul de rezervare, aceasta conţine şi detalii cu privire la serviciile hoteliere, tariful total al serviciilor şi metoda de plata selectată. Este recomandat ca Utilizatorul să verifice corectitudinea datelor din confirmarea primită şi a tuturor detaliilor rezervării hoteliere. Comanda de servicii hoteliere se consideră finalizată când Utilizatorului îi este trimisă confirmarea rezervării la adresa de e-mail indicată, iar plata aferentă serviciului s-a efectuat în timp util.
   3. Condițiile de rezervare
    Înainte de plasarea comenzii, Utilizatorului i se solicită să citească şi să accepte prezenţii Termeni şi Condiţii şi să citească şi să înţeleagă modul în care se calculează tariful serviciului hotelier pentru care a optat. Înţelegerea modului de realizare a listei cu tarife îl va ajuta pe Utilizator să aleagă oferta cea mai atractivă şi va reduce la minimum valoarea eventualei taxe de anulare sau modificare. Ulterior primirii cererii de rezervare, eSky.ro poate contacta Utilizatorul în scopul verificării datelor şi confirmării ofertei. În cazul în care contactul cu Utilizatorul nu este posibil, eSky.ro nu este răspunzător să se asigure că furnizorul acceptă rezervarea conform datelor introduse. Fiecare rezervare/cerere este înaintată de către eSky respectivului furnizor, în numele Utilizatorului sub forma unei comenzi. Hotelul poate anula rezervarea în cazul în care la data începerii sejurului, titularul rezervării nu se prezintă la hotel în intervalul de check-in. Intervalul de check-in şi condiţiile de anulare sunt variabile de la o unitate de cazare la alta şi sunt stabilite prin condiţiile de rezervare specifice hotelului care oferă serviciul.
   4. Metode de plată
    Dacă plata pentru un serviciu trebuie făcută direct în contul prestatorului, înainte de sosirea la hotel, oferta include informații detaliate privind taxele și tarifele aferente.
    Dacă plata pentru un serviciu trebuie făcută prin eSky.ro înainte de sosire la hotel, sunt acceptate următoarele metode de plată pentru hotel:
    • Plată electronică,
    • Transfer bancar,
    • Depunere de numerar,
    • Plata prin intermediul unei instituții naționale de plată, a cărei ofertă a fost făcută disponibilă prin eSky.ro, pe site-ul acestuia, respectând termenii stipulați de către instituție.
    Alegerea metodei de plată preferate este făcută de către Utilizator în cadrul formularului cu date personale din Sistemul de Rezervare, unde:
    • Transferul bancar poate fi făcut exclusiv pentru serviciile rezervate via www.eSky.ro. Prin selectarea opțiunii “transfer bancar” ca metodă de plată, Utilizatorul se obligă să facă plata pentru serviciul rezervat, în termen de 24 de ore la momentul efectuării rezervării.
    • Transferurile bancare și depunerile de numerar vor fi transferate în următorul cont:

     eSky Travel Search S.R.L
     Banca Comercială Română (BCR)
     RO07RNCB0082138090800001 (pentru tranzacţii în LEI)
     RO77RNCB0082138090800002 (pentru tranzacţii în EUR)

    • Pe documentul de transfer trebuie menționate numele utilizatorului și numărul rezervării.
  4. Securitatea datelor
   În conformitate cu legile Uniunii Europene privind protecţia datelor cu caracter personal, eSky.ro foloseşte proceduri şi restricţii tehnice pentru a preveni accesul neautorizat şi folosirea incorectă a datelor personale prin sisteme şi proceduri operaţionale menite să protejeze şi să păstreze în siguranţă informaţiile Utilizatorului. Numai personalul autorizat are permisiunea de a accesa date personale în procesele de lucru.
  5. Anularea unei rezervări hoteliere
   1. Anularea rezervării
    Fiecare rezervare hotelieră se supune condiţiilor de anulare descrise pe pagina de rezervare a respectivului furnizor, afişate Utilizatorului în momentul rezervării serviciului şi înainte de finalizarea comenzii.
    Termenul limită de anulare fără penalizare este specificat în momentul efectuării rezervării online şi este luat la cunoştinţă de către Utilizator. Orice solicitare de anulare a rezervării hoteliere transmisă după depăşirea termenului respectiv implică plata penalizărilor care, de asemenea, sunt specificate în timpul procesului de rezervare.
    Notă: Unele hoteluri aplică o politică de anulare mai restrictivă, în special în cazul unor tarife promoționale, iar unele servicii de cazare sunt nerambursabile după momentul finalizării rezervării. Această informație va fi specificată în secțiunea specifică politicii de anulare din timpul procesului de rezervare, iar în cazul anulării sau neprezentării la hotel, Utilizatorul nu va putea beneficia de ramburs pentru serviciile neutilizate indiferent de circumstanțe.
   2. Anularea în cazul unui utilizator neidentificat
    Pentru evitarea folosirii frauduloase a Sistemului de rezervări şi a efectuării de rezervări false, eSky.ro îşi rezervă dreptul de a anula rezervările negarantate cu cardul bancar, în cazul în care nu este posibilă contactarea Utilizatorului la numărul de telefon indicat de acesta. În acest caz, Utilizatorul nu are dreptul de a formula reclamaţii cu privire la furnizarea serviciului hotelier în cauză. Utilizatorul poate opta pentru efectuarea unei rezervări garantate, furnizând numărul cardului de credit şi împiedicând astfel anularea rezervării din motivele menţionate mai sus.
    Notă: Unele hoteluri au tarife fluctuante, care se schimbă zilnic. Tariful nu se garantează decât pe baza unei rezervări confirmate şi rămâne ferm în momentul confirmării acesteia. Nu se acceptă o cerere de rambursare bazată pe faptul că tariful de vânzare online a fost diferit de tariful de recepţie sau de tarife promotionale sau de tip last-minute apărute ulterior.
    Cererile de rambursare ca urmare a neutilizarii în totalitate sau parţiale a serviciilor hoteliere, trebuie însoţite de o cerere scrisă din partea Utilizatorului şi de o confirmare scrisă din partea hotelului/furnizorului. Această confirmare nu garantează returnarea contravalorii serviciilor neutilizate şi va fi onorată numai în cazul în care atât hotelul cât şi Furnizorul de servicii hoteliere acceptă returnarea contravalorii serviciilor neutilizate.
    În caz de imposibilitate fortuită de a onora rezervarea (overbooking), eSky.ro îşi rezervă dreptul de a înlocui hotelul sau alte serviciile confirmate iniţial cu altele de categorie similară, fără nici un fel de altă compensaţie sau de a returna banii integral în cazul în care este imposibilă oferirea unei alternative.
    eSky.ro nu este responsabilă pentru compensarea niciunei situaţii care ar fi putut fi rezolvată la faţă locului dacă hotelul ar fi fost informat.
  6. Dispoziţii finale
   1. Orice reclamaţii cu privire la serviciile hoteliere sau eventuale cereri de despăgubire din partea Utilizatorilor pentru orice pierderi suferite vor fi adresate Furnizorilor de Servicii Hoteliere şi tratate direct de către aceştia. eSky.ro este răspunzătoare exclusiv pentru nereguli privind serviciul de intermediere pe website, acestea putând fi reclamate în termen de 7 zile de la efectuarea rezervării fie în scris pe adresa biroului eSky Travel Search, Calea Griviței 84-98 si 100-102, Cladirea de birouri The Mark, et 3, Bucuresti, sector 1, cod postal 010735 sau prin e-mail, la adresa reclamaţii@eSky.ro. Compania va confirma Utilizatorului acceptarea reclamaţiei şi îl va informa pe acesta în legătură cu termenul necesar investigării reclamaţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia. Termenul pentru soluţionarea unei reclamaţii este de maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea acesteia.
   2. eSky.ro şi furnizorii săi nu sunt răspunzători pentru calitatea serviciilor hoteliere disponibile prin intermediul site-ului sau pentru erori ce pot apărea în timpul procesului de rezervare, ce fac imposibilă finalizarea tranzacţiei. Rolul eSky.ro şi al companiilor cu care aceasta colaborează pentru a le asigura Utilizatorilor baza de date cu hoteluri este de a permite Utilizatorilor acces la ofertele directe prezentate de furnizorii individuali.
   3. Forţă majoră: eSky.ro nu este responsabilă în cazul petrecerii unor evenimente cauzate de forţă majoră incluzând dar fără a se limita la intervenţii guvernamentale, războaie, răpiri, incendii, inundaţii, accidente, furtuni, greve, atacuri teroriste sau acţiuni industriale care pot afecta eSky.ro sau pe furnizorii săi.
   4. Repudiere: Cu privire la limitările stabilite în aceşti termeni şi condiţii, şi în limita permisă de lege, eSky.ro este răspunzatoare exclusiv pentru pagube efectiv suportate, plătite sau acumulate de Utilizator din cauza unei deficienţe în îndeplinirea serviciilor Companiei demonstrate ca atare până la o sumă maximă ce nu depășește costul total al rezervării, menționat în e-mailul de confirmare. De asemenea, nici eSky.ro și nici angajaţii săi sau partenerii afiliaţi sau alții (terți) implicați în promovarea sau punerea la dispoziţie a website-ului şi a conţinutului acestuia nu vor fi responsabili: pentru orice pierdere sau pagubă punitivă (directă sau indirectă), pentru orice pierdere de producţie, de profit sau de venit, de contract, păgubire a reputaţiei şi al bunului renume, pierdere de creanţe, pentru orice inacuratețe legată de informaţii ale unităţii de cazare care sunt prezentate ca disponibile pe website-ul www.eSky.ro, pentru serviciile executate sau produsele oferite de unitatea de cazare și nici pentru orice pagubă, pierdere sau costuri indirecte, înclălcări ale legii, neglijențe, comportament neadecvat benevol, omisiuni, neexecutare, prejudicii sau răspundere strictă sau atribuibilă (total sau parţial) unităţii de cazare sau altor parteneri ai eSky.ro, inclusiv angajaţilor ale căror produse sau servicii sunt puse (direct sau indirect) la dispoziţie, oferite sau promovate prin intermediul website-ului, incluzând orice anulare (parţială), suprarezervare, grevă, forţă majoră sau orice alt eveniment mai presus de controlul eSky.ro.
   5. Legea aplicabilă: Aceşti Termeni şi Condiţii reprezintă contractul între Utilizator şi eSky.ro şi este guvernat de legile din România.
 1. ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE

  1. În funcție de serviciul ales de Utilizator la efectuarea unei rezervări prin intermediul Sistemului de Rezervări sau al Serviciului Clienți, Asiguratorul pentru poliţa de asigurare indicată și pentru care Utilizatorul a optat este:
   • în cazul Asigurării All Risk pentru anularea călătoriei, Asigurării internaționale de călătorie, Asigurării internaționale PLUS de călătorie, Asigurării pentru călătorii interne, Asiguratorul este INTER PARTNER ASSISTANCE SA, membru al AXA Group, cu sediul social ȋn Avenue Louise 166, 1050, Bruxelles, Belgia, denumit în continuare „Asiguratorul”, reprezentat ȋn baza unei ȋmputerniciri emisă de compania AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o, cu sediul social ȋn Hvězdova 1689 / 2a, 140 00, Praga, Număr de identificare (IČO): 25695215, înregistrată ȋn Registrul comercial al Instanţei Municipale din Praga cu dosarul de referință C 61910 (denumită în continuare "Axa Assistance")
   • În cazul Asigurării Travel Protect pentru călătorii internaționale, Asigurării Travel Protect pentru călătorii interne, Asigurării Travel Protect de anulare a călătoriei în situații de urgență, Asiguratorul este Colonnade Insurance SA Luxembourg – reprezentată de Sucursala București, cu Sediul social ȋn București, Str. C.A Rosetti nr. 17, birou 501-502, etaj 5, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17214 / 10.10.2017, Cod de Identificare Fiscală: 38335135 / (denumită în continuare "Colonnade")
  2. Agentul de asigurare își desfășoară activitatea în baza ȋmputernicirii de a desfășura activități specifice acestuia, acordată de către Asigurator, descrierea acestor activități pentru Axa Assistance fiind disponibilă aici.
  3. eSky desfășoară toate activitățile necesare și respectând legislația în vigoare pentru a intermedia încheierea sau executarea contractelor de asigurare specificate în prezenții Termeni și Condiții, inclusiv
   • În calitate de partener al Colonnade și Axa Assistance Group, informează Utilizatorii despre posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, despre condițiile de aderare și renunţare, despre obiectul și aria de acoperire, precum și despre și obligațiile Utilizatorului asigurat, furnizează documentele necesare ȋnainte de începerea perioadei de asigurare, inclusiv documente referitoare la condițiile de prelucrare a documentelor ce conțin date cu caracter personal şi oferă instrucțiuni despre procedura de urmat în cazurile acoperite de un contract de asigurare.
  4. eSky va oferi Utilizatorului toate informațiile şi documentele necesare şi/sau obligatorii din punct de vedere legal cu privire la aria de acoperire a poliţelor şi/sau a serviciilor de asigurare achiziționate prin intermediul Sistemului de Rezervări sau prin intermediul Serviciului Clienți. eSky se obligă să furnizeze Utilizatorului condițiile contractului de asigurare înainte ca acesta să achite contravaloarea primei/primelor de asigurare şi, , de asemenea, orice alte informații și documente obligatorii, în temeiul dispozițiilor legale aplicabile.
  5. Contractul de asigurare este încheiat, în funcție de poliţa de asigurare aleasă de Utilizator, astfel:
   • în cazul Asigurării All Risk pentru anularea călătoriei, Asigurării internaționale de călătorie, Asigurării internaționale PLUS de călătorie, Asigurării pentru călătorii interne, acoperirea asigurării este realizată în conformitate cu Termenii și Condițiile specifice Asigurării All Risk pentru anularea călătoriei, Asigurării internaționale de călătorie, Asigurării internaționale PLUS de călătorie, Asigurării pentru călătorii interne, precum și ȋn concordanţă cu condițiile indicate în cadrul Sistemului de Rezervări sau prin intermediul Serviciului Clienți.
   • pentru polițele de Asigurare Travel Protect pentru călătorii internaționale, Asigurare Travel Protect pentru călătorii interne, Asigurare Travel Protect de anulare a călătoriei în situații de urgență, acoperirea asigurării este realizată în conformitate cu TERMENII ŞI CONDIŢII GENERALE ALE ASIGURĂRII DE CĂLĂTORIE, TERMENII ŞI CONDIŢII GENERALE ALE ASIGURĂRII DE CĂLĂTORIE PENTRU CĂLĂTORII DOMESTICE, TERMENII ŞI CONDIŢII GENERALE ALE ASIGURĂRII DE ANULARE A CĂLĂTORIEI ȋn domeniul de aplicare specificat ȋn acești Termeni și Condiții, precum şi ȋn concordanţă cu condițiile indicate ȋn cadrul Sistemului de Rezervare sau prin intermediul Serviciului Clienți.
  6. Toate documentele referitoare la poliţele de asigurare, inclusiv domeniul de aplicabilitate al acestora, sunt disponibile în Sistemul de Rezervări sau pot fi accesate prin intermediul Serviciului Clienți.
  7. În funcție de poliţa de asigurare aleasă, documentul care confirmă încheierea contractului de asigurare este Certificatul de asigurare trimis Utilizatorului în format electronic după finalizarea procesului de rezervare în Sistemul de Rezervări sau prin intermediul Serviciului Clienți.
  8. Certificatul de asigurare, Condițiile generale ale asigurării, Termenii și condițiile speciale ale AXA Assistance, precum și oricare alte documente puse la dispoziția Utilizatorului în Sistemul de Rezervări sau prin intermediul Serviciului Clienți vor fi trimise la adresa de e-mail specificată în timpul procesului de rezervare.
  9. Încheierea contractului de asigurare de către utilizator este una voluntară și irevocabilă şi implică acordul de a achita contravaloarea primei/primelor de și / sau serviciu de asigurare pus la dispoziție de Axa Assistance sau Colonnade pentru fiecare caz ȋn parte. Utilizatorul solicită afișarea și/sau comunicarea costurilor de mai sus, selectând una dintre opțiunile propuse ȋn Sistemul de Rezervări sau prin intermediul Serviciului Clienți, introducând/furnizând toate datele necesare în motorul de căutare.
  10. Utilizatorul achită costul primei/primelor de asigurare după ce a introdus datele personale reale și corecte în Sistemul de Rezervări. Înainte de a încheia un contract de asigurare, este responsabilitatea Utilizatorului să citească și să accepte acești Termeni și Condiții și, în funcție de poliţa sau serviciile de asigurare alese, Termenii și condițiile generale ale Colonnade sau Termenii și condițiile generale ale AXA Assistance, precum și toate celelalte documente puse la dispoziția Utilizatorului în Sistemul de Rezervări sau prin intermediul Serviciului Clienți.
  11. Utilizatorul primește la adresa de e-mail furnizată de acesta în timpul procesului de rezervare o confirmare care conține, printre altele: numărul de rezervare, informații despre prețul total al asigurării și modalitatea de plată. Tariful achitat de Utilizatorul asigurat este exprimat în moneda specificată în Sistemul de Rezervări sau prin intermediul Serviciului Clienți.
  12. Plățile privind poliţa de asigurare se efectuează în condițiile prevăzute la punctul VII din Regulament și în conformitate cu Termenii și condițiile generale ale Colonnade și Termenii și condițiile generale ale AXA Assistance.
  13. În cazul reclamațiilor pentru asigurări achiziționate prin Internet, consumatorul are dreptul să utilizeze metoda de soluționare a litigiilor nejudiciare și să-și ȋnainteze plângerea pe platforma online EU ODR, disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. SERVICIUL DE ÎNCHIRIERE DE MAȘINI

  1. Site-ul www.eSky.ro precum și societatea eSky Travel Search SRL acționează ca agent pentru terți furnizori de servicii de închirieri de mașini, prin urmare nu este parte a contractelor comerciale și nu deține sistemul de rezervare și de închiriere de mașini.
  2. Operatorul sistemului de rezervare și de închiriere de mașini pus la dispoziția utilizatorului prin website-ul www.eSky.ro este rentalcars.com, brand care aparține grupului TravelJigsaw Limited, companie înregistrată în Anglia și Țara Galilor (număr de înregistrare: 05179829) cu sediul în Londra, 100 New Bridge Street, EC4V 6JA, care acționează ca intermediar pentru companiile de închiriere de mașini și care funcționează conform termenilor și condițiilor proprii disponibile pe pagina https://www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do.
  3. Orice rezervare încheiată prin intermediul website-ului www.eSky.ro este executată conform condițiilor de utilizare a serviciilor rentalcars.com, împreună cu condițiile specifice pentru fiecare furnizor de servicii de închiriere de mașini, determinate direct de către aceștia, și reprezintă contractul între utilizator și furnizorul de servicii. Site-ul www.eSky.ro oferă servicii de închiriere de spațiu publicitar pentru rentalcars.com iar rolul lui este acela de a pune la dispoziția utilizatorilor sistemul de rezervări și închiriere de mașini al rentalcars.com și de a permite acestora accesul direct la conținutul de furnizori ai acestuia. eSky Travel Search SRL nu este răspunzătoare pentru calitatea serviciilor livrate de terții furnizori disponibili prin intermediul website-ului sau pentru erori ce pot apărea în timpul procesului de rezervare a serviciilor de închiriere de mașini. Orice reclamații cu privire la serviciile oferite de rentalcars.com și furnizorii acesteia sau eventualele cereri de despăgubire vor fi adresate furnizorilor de servicii și tratate direct de către aceștia.
 1. SERVICIUL DE ÎNCHIRIERE DE YACHT-URI

  1. Site-ul www.eSky.ro precum și societatea eSky Travel Search SRL acționează ca agent pentru terți furnizori de servicii de închirieri de yacht-uri, prin urmare nu este parte a contractelor comerciale și nu deține sistemul de rezervare și de închiriere de yacht-uri.
  2. Operatorul sistemului de rezervare și de închiriere de yacht-uri pus la dispoziția utilizatorului prin website-ul www.eSky.ro este Boataround.com, companie înregistrată în Slovacia, cu sediul în Bratislava, Medena 17, 811 02, care acționează ca intermediar pentru companiile de închiriere de yacht-uri și care funcționează conform termenilor și condițiilor proprii disponibile pe pagina https://www.boataround.com/ro/terms-and-condition.
  3. Orice rezervare încheiată prin intermediul website-ului www.eSky.ro este executată conform condițiilor de utilizare a serviciilor boataround.com, împreună cu condițiile specifice pentru fiecare furnizor de servicii de închiriere de yacht-uri, determinate direct de către aceștia, și reprezintă contractul între utilizator și furnizorul de servicii. Site-ul  www.eSky.ro oferă servicii de închiriere de spațiu publicitar pentru boataround.com iar rolul lui este acela de a pune la dispoziția utilizatorilor sistemul de rezervări și închiriere de mașini al boataround.com și de a permite acestora accesul direct la conținutul de furnizori ai acestuia. eSky Travel Search SRL nu este răspunzătoare pentru calitatea serviciilor livrate de terții furnizori disponibili prin intermediul website-ului sau pentru erori ce pot apărea în timpul procesului de rezervare a serviciilor de închiriere de yacht-uri. Orice reclamații cu privire la serviciile oferite de boataround.com și furnizorii acesteia sau eventualele cereri de despăgubire vor fi adresate furnizorilor de servicii și tratate direct de către aceștia.
 1. SERVICIUL DE TRANSFER

  1. Site-ul www.eSky.ro precum și societatea eSky Travel Search SRL acționează ca agent pentru terți furnizori de servicii de transfer, prin urmare nu este parte a contractelor comerciale și nu deține sistemul de rezervare și de transfer.
  2. Operatorul sistemului de rezervare și de transfer pus la dispoziția utilizatorului prin website-ul www.eSky.ro este Mozio, Inc., companie înregistrată în Statele Unite ale Americii, cu sediul în 450 SW Gemini Drive, Beaverton OR 97008, care acționează ca intermediar pentru companiile de rezervare de transfer și care funcționează conform termenilor și condițiilor proprii disponibile pe pagina  https://www.mozio.com/en-us/terms-of-service.
  3. Orice rezervare încheiată prin intermediul website-ului www.eSky.ro este executată conform condițiilor de utilizare a serviciilor Mozio, împreună cu condițiile specifice pentru fiecare furnizor de servicii de rezervare de transfer, determinate direct de către aceștia, și reprezintă contractul între utilizator și furnizorul de servicii. Site-ul  www.eSky.ro oferă servicii de închiriere de spațiu publicitar pentru Mozio iar rolul lui este acela de a pune la dispoziția utilizatorilor sistemul de rezervări de transfer al Mozio și de a permite acestora accesul direct la conținutul de furnizori ai acestuia. eSky Travel Search SRL nu este răspunzătoare pentru calitatea serviciilor livrate de terții furnizori disponibili prin intermediul website-ului sau pentru erori ce pot apărea în timpul procesului de rezervare a serviciilor de transfer. Orice reclamații cu privire la serviciile oferite de boataround.com și furnizorii acesteia sau eventualele cereri de despăgubire vor fi adresate furnizorilor de servicii și tratate direct de către aceștia.
 1. TURURI ȘI ATRACȚII:

  1. eSky oferă servicii de închiriere de spațiu publicitar entităţii Akati sp. z o.o. cu sediul în Opole, adresa: Reymonta 39, 45-072, Opole, înscrisă în Registrul antreprenorilor din cadrul Judecătoriei Opole, Secția a VIII-a a Registrului Tribunalului Național, Nr. 0000772788, NIP (NIF): 7543210372, care oferă servicii conform regulilor stabilite pe platforma SeePlaces.com în cadrul termenilor și condițiilor disponibile la https://seeplaces.com/ro/termeni-de-utilizare/. eSky poate informa despre posibilitatea achiziționării serviciilor adiţionale de rezervare a obiectivelor turistice prin intermediul platformei SeePlaces.com în timpul convorbirilor telefonice cu privire la rezervări sau alte servicii. eSky Travel Search SRL nu este răspunzătoare pentru calitatea serviciilor livrate de terții furnizori disponibili prin intermediul website-ului sau pentru erori ce pot apărea în timpul procesului de rezervare a serviciilor. Orice reclamații cu privire la serviciile oferite de SeePlaces.com și furnizorii acesteia sau eventualele cereri de despăgubire vor fi adresate furnizorilor de servicii și tratate direct de către aceștia.
 1. TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIALE, APLICABILE EXCLUSIV PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE DREPTURI SI OBLIGAȚII SPECIFICE PREVĂZUTE DE OG 2/2018

  1. In conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta de Guvern nr. 2/2018, este indeplinită obligația Companiei de informare, prin publicarea prezentelor Termeni si Condiții pe site-ul esky.ro și prin comunicarea in format PDF către clienți, prin emailul de confirmare a comenzii.
  2. Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu Compania.
  3. Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare, în limitele, condițiile și cu excepțiile prevăzute de prestatorii efectivi ai serviciilor, compania eSky neputand fi considerată responsabilă dacă se constată imposibilitatea transferului pachetului către o altă persoană.
  4. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare.
  5. Contractul poate inceta fără plata de penalități de încetare, inainte de începerea executării pachetului, însă numai în situația unor circumstanțe excepționale, ce nu țin de voința exclusivă a călătorului. (de ex. în cazul unor problem grave de Securitate la destinație, ce sunt susceptibile a afecta pachetul). Călătorul are posibilitatea încetării contractului înainte de începerea executării pachetului, însă numai în schimbul achitării unei penalități de încetare adecvată și justificabilă.
  6. În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.
  7. Călătorii au de asemenea dreptul la reducerea preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător. Călătorul nu are dreptul la despăgubiri pentru daune în cazul în care neconformitatea apare într-una din următoarele situații: este imputabilă călătorului; e ste imputabilă unei părţi terţe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi este imprevizibilă sau inevitabilă; este cauzată de circumstanţe inevitabile şi extraordinare.
  8. Călătorii au obligația comunicării oricărei neconformități constatate pe parcursul executării pachetului, fără întarzieri nejustificate.
  9. Compania oferă asistenţă în cazul în care un călător se află în dificultate.
  10. Compania este răspunzătoare pentru orice erori cauzate de defecţiuni tehnice din sistemul de rezervare care îi sunt imputabile şi, în cazul în care a fost de acord să organizeze rezervarea unui pachet sau a serviciilor de călătorie care fac parte din serviciile de călătorie asociate, pentru erorile comise în timpul procesului de rezervare.
  11. Compania nu este răspunzătoare pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstanţe inevitabile şi extraordinare.
  12. În conformitate cu prevederile art. 12 din OG 2/2018, eSky își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentele dispoziții, cu condiția informării clientului intr-un mod clar, inteligibil si bine evidențiat, modificări ce pot fi urmărite pe site-ul www.eSky.ro.
  13. Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu.
  14. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.
  15. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.
  16. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal
  17. Site-ul internet pe care este accesibila Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 https://www.anat.ro/wp-content/uploads/2018/08/OG-2_2018.pdf.
  18. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care aceasta intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. eSky a contractat protecţia în caz de insolvenţă cu societatea Omniasig. Călătorii pot contacta această entitate, în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenţei eSky.